Structuur in je proces

Blog

Goed Initiatief – Stichting MEER!

tot en met steunt graag Stichting MEER door middel van een donatie en het zoveel mogelijk onder de aandacht brengen van de stichting.

Het Boek Meer

Als Merel te horen krijgt dat ze Non-Hodgkin heeft, besluit ze al haar belevenissen, gedachten en gevoelens aan haar weblog toe te vertrouwen. Dit weblog geeft ons een terugblik op haar leven. Zo jong geëindigd, zoveel positiefs nagelaten. Merel is slechts 27 jaar oud geworden.

De familie, partner en vrienden van Merel hebben het weblog ‘vertaald’ naar een boek over Merel. Dit boek kunt u via de website bestellen. De opbrengsten van het boek gaan naar het VUmc, afdeling hematologie, de Dr. LeShan stichting en kanker-actueel.nl.

Wilt u meer informatie over Stichting MEER, het Boek Meer of zelf ook een donatie doen, kijk dan op http://www.merelvandenberg.nl

meertekoop